"TIME-OUT tegen PESTEN"

"Werk samen aan iets positiefs."
29 april 2016

TIME-OUT tegen PESTEN

Hoewel ik nu al enkele jaren op het hoogste niveau in de sport mee draai, is mijn carrière begonnen als kleine, energieke en enthousiaste sportieveling in de sportclub om de hoek. Hoewel topsport om prestaties draait, ben ik blij dat ik de sport van kinds af aan heb kunnen beleven. Want sport is zo veel meer dan winnen of verliezen. Sport is een kader dat zo veel mogelijkheden biedt en die mogelijkheden moeten zo veel mogelijk op een positieve manier ingevuld worden. Ik ben dan ook vereerd dat ik een klein deel mag uit maken van de TOP campagne.

Sporten is leuk, gezond, een teamgebeuren en zo veel meer. Sporten is samen iets beleven, samen iets opbouwen. Ook belangrijke waarden kan je leren via de sport: zoals geluk, respect, vrijheid en gelijkheid. Om die waarden gaat het in deze TOP campagne. Ik ben blij dat vooral de kracht en de positiviteit van sport centraal staan en we daar allemaal samen nog meer achter gaan staan. Ik hoop dat jonge atleten aangezet worden om elkaar aan te moedigen en elkaar te helpen. Deze campagne zal er voor zorgen dat dit krachtige signaal nog sterker naar voor komt en maakt vooral bespreekbaar wat soms nog te veel weggeduwd wordt: pesten. Pesten komt overal voor en zo ook in de sportwereld. We kennen pesten in veel verschillende vormen: fysiek, psychisch en sociaal. Pesten kan zowel heel duidelijk aanwezig zijn, als heel subtiel. Net daarom is het zo belangrijk dat hier extra aandacht aan gegeven wordt. Ik denk dat het belangrijk is om te zorgen voor een goede sfeer en vooral om te streven naar een mentaliteit waar geen plaats is voor pesten. Ik ben er van overtuigd dat een actie zoals deze daar een heel grote rol in kan spelen.

We geven het signaal dat voor iedereen belangrijk is. Iedereen moet kansen krijgen en vooral iedereen moet oog hebben voor elkaar. Sporten is ook zorgen voor elkaar. Niet alleen het voorkomen van pesten, maar ook het creëren van een gemeenschappelijke aanpak is belangrijk om de sportwereld nog sterker, nog beter, en nog leuker te maken voor iedereen. Zowel de jongeren die gepest worden als degene die er getuige van zijn, moeten weten waar ze terecht kunnen.

De aandacht van deze campagne is vooral gericht op jonge sporters, waar ik heel blij om ben. Ik kom zelf uit een individuele sport, maar besef daarom misschien net nog meer dat het sociale aspect zo belangrijk is. Sporten doe je niet alleen. Je doet dat in een club, in een trainingsgroep met mensen die elk hun eigen verhaal hebben. Ook op wedstrijden is het zo belangrijk om aangemoedigd te worden en om vreugde én verdriet te kunnen delen. Dat is en blijft voor mij de essentie van de sport: mensen samen brengen in een positief en krachtig verhaal.

Wordt vervolgd…

Deel online:

Mijn Verhaal