"De Puntjes op de I"

"Alles draait om verbetering en progressie."
13 april 2016

De Puntjes op de I

Alvorens topprestaties te kunnen leveren, moet er maanden lang hard gewerkt worden. Atleten trainen zo hard ze kunnen en coaches zoeken naar de perfecte schema’s en oefeningen. Ook buiten de trainingen wordt alles op punt gezet: rust, voeding, kine, mentale aspecten, enz.. Wie iets uitzonderlijk wil bereiken, zal uitzonderlijke inspanningen moeten leveren. Zo lang men in die voorbereidingsperiode zit, is trainen vooral oefenen en bijsturen, dit zowel technisch als fysiek en mentaal. Zowel coach als atleet moeten dan gericht zijn op wat ze nog kunnen verbeteren en hoe ze het potentieel zo maximaal mogelijk kunnen benutten. Alles draait om verbetering en progressie.

Eens je in competitie gaat, moet die focus eigenlijk heel anders zijn. Daar waar je heel lang veel energie stak in het aanleren en verbeteren van zaken, is het in competitie cruciaal om op automatische piloot uit te voeren waar je jezelf zo lang voor getraind hebt. Die overgang is belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend. Zeker in sporten, zoals atletiek, waar het technische aspect erg belangrijk is en veel aandacht krijgt in training. We trachten ons potentieel zo optimaal mogelijk te benutten en elk detail telt om in absolute topvorm te geraken. Het is daarom niet altijd even eenvoudig om die focus van perfectioneren en verbeteren los te laten.

Hoe dichter de competitie komt, hoe meer het gevoel, sensaties en vertrouwen belangrijk worden. Atleten moeten het gevoel hebben dat ze een beweging volledig kunnen beheersen en fysiek zo goed mogelijk voorbereid zijn. Op het moment dat het startschot gaat, moet je helemaal los kunnen gaan en in een flow vooruit kunnen sprinten. Dit kan alleen als je hoofd vrij is. Toch lees en hoor ik vaak bij atleten dat ze ook vlak voor een belangrijke competitie nog veel zaken blijven bijsturen en nog heel bewust trainen. Op het laatste moment willen ze nog iets veranderen aan een technisch aspect of gaan ze iets aanpassen in hun routine. Dit doet de kans op topprestaties echter sterk dalen. Je riskeert dat je deze focus meeneemt naar de wedstrijd en ook daar nog te veel bezig zal zijn met technische elementen of andere zaken die je afleiden van het eigenlijke doel: presteren. Natuurlijk kan je niet over een lange periode enkel op automatismen werken. In atletiek loopt de competitieperiode in de zomer van mei tot begin september. Het zou absurd zijn te verklaren dat je in deze periode geen technische of andere (voeding, slaap, supplementen,…) bijsturingen kan doen. Het is vooral aan te raden om een aantal competities uit te kiezen waar je echt top wil presteren, bijvoorbeeld een groot kampioenschap of de periode waar je je kan kwalificeren voor een kampioenschap. Op die momenten moet je volledig kunnen vertrouwen op alle aangeleerde automatismen en dan pas kan je volledig ontploffen en stormen naar een topprestatie! Durf GAAN!

Wordt vervolgd…

Deel online:

Mijn Verhaal